Yleistä
HUOMAUTUS
Anna moottorin käydä hitaasti 15–30 sekunnin ajan. Näin moottori ehtii lämmetä ja öljy tavoittaa kaikki voitelua tarvitsevat pinnat. Ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa moottorin vahingoittumisen. (00563b)
Kaasukahvan kääntäminen ennen käynnistystä on täysin tarpeetonta.
Käynnistäminen
VAROITUS
Ennen kuin käynnistät moottorin, vaihda vaihde aina vapaalle, ettei pyörä pääse vahingossa liikkumaan, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00044a)
 1. Katso Kuva 1. Pidä turvajärjestelmän kauko-ohjain lähetysetäisyydellä ja paina pysäytyskytkin AJA-asentoon. Älä käännä kaasukahvaa.
 2. HUOMAUTUS
  Moottorin varoitusvalo syttyy, kun sytytysvirta kytketään. Polttoainepumpusta kuuluu ääntä hetken ajan sen paineistaessa polttoainejärjestelmän.
 3. Käännä ohjauslukon kytkin kokonaan auki-asentoon.
 4. HUOMAUTUS
  Käynnistin ei toimi, jos ohjauslukon kytkin ei ole auki-asennossa.
 5. Nosta seisontatuki (pakollista kansainvälisissä malleissa, mikäli vaihde ei ole vapaalla).
 6. HUOMAUTUS
  Kytkinvivun täytyy olla painettuna kahvaa vasten ja/tai vaihteen vapaalla (vihreä vapaa-asennon merkkivalo palaa), jotta käynnistin aktivoituu.
 7. Estä moottoripyörän liike painamalla jarrua.
 8. Purista kytkinvipu ohjaustangon kahvaa vasten. Vaihda vapaalle.
 9. Käynnistä moottoripyörä painamalla käynnistyskytkintä.
 10. HUOMAUTUS
  Moottori pyörii muutamia kierroksia ennen käynnistystä, jotta voiteluöljy leviää sen pinnoille paremmin.
 11. Kun moottori on käynnistynyt, voit nostaa seisontatuen ja lähteä liikkeelle.
HUOMAUTUS
ABS:n merkkivalo palaa, kunnes moottoripyörän nopeus on noin 5 km/h (3 mph).
1Hätävilkut
2Pois
3Käynti
4Oikea suuntavilkku
5Kohdistin/valinta
6Puhepainike/kohinasalpa
7Back (Takaisin)
8Käynnistys
Kuva 1. Oikea kytkinmoduuli