Pääsulake
Katso Kuva 1 . 50 A pääsulake on sulakerasian lähellä. Pääsulakkeen irrottaminen katkaisee virran kaikista järjestelmistä lukuun ottamatta käynnistintä ja solenoidia.
Käytä seuraavaa toimintatapaa sammuttaaksesi sähköjärjestelmän ennen kuin katkaiset virran. Näin vältät vaurioittamasta sähkökomponentteja.
1. Tarkista, että kauko-ohjain on lähetysetäisyydellä moottoripyörästä.
2. Paina moottorin pysäytyskytkin AJA-asentoon.
3. Poista pääsulake sen liittimestä.
HUOMAUTUS
Paina pysäytyskytkin takaisin POIS päältä ennen pääsulakkeen asentamista.
Järjestelmän sulakkeet
HUOMAUTUS
Älä ohita mitään sulakkeen vaihdon vaihetta. Työvaiheen ohittaminen voi aiheuttaa vaurioita äänijärjestelmään tai muihin moottoripyörän järjestelmiin. (00223a)
Katso Kuva 1 . Sulakkeet ovat vasemman sivukatteen alla.
Jos sulakkeen vaihtaminen ei korjaa ongelmaa, ota yhteyttä Harley-Davidson-jälleenmyyjään, jotta vikaa voidaan etsiä sähköjärjestelmästä.
1. Paina pysäytyskytkin POIS päältä.
2. Poista vasen sivukate. Katso Huoltotoimenpiteet → Sivukatteet .
3. Paina sulakerasian kannen vasemman ja oikean puolen kielekkeet sisään. Poista kansi.
4. Katso Kuva 2 . Poista sulake ja tarkista langan kunto.
HUOMAUTUS
Käytä vain oikeantyyppisiä ja ampeeriarvoltaan oikeita sulakkeita. Vääränlaisten sulakkeiden käyttäminen voi vahingoittaa sähköjärjestelmää. (00222a)
5. Vaihda sulake, jos lanka on palanut tai vahingoittunut.
HUOMAUTUS
Käytä korvaavina osina autokäyttöön tarkoitettuja sulakkeita. Varasulakkeita on sulakerasiassa.
6. Asenna sulakerasian kansi.
7. Asenna vasen sivukate paikalleen.
1Sulakerasian kansi
2Pääsulake
3Irrota painamalla kielekkeitä
Kuva 1. Sulakerasia (vasemman sivukatteen alla)
1Radion virta (30 A)
2Järjestelmävirta (7,5 A)
3Akku (5 A)
4P&A (20 A)
5Jäähdytys (15 A)
6Ohjauslukko (2 A)
7P&A-rele
8Jäähdytysrele
9Vara (7,5 A)
10Vara (20 A)
11Pääsulake (50 A)
*Varasulakkeet sijaitsevat sulakerasian kannen sisäpuolella
Kuva 2. Sulakkeet ja releet
Sähkölukkojen releet
Katso Kuva 3 . Sähkölukkojen releet ovat oikean sivukatteen alla.
  1. Paina pysäytyskytkin POIS päältä.
  2. Irrota oikea sivukate. Katso Huoltotoimenpiteet → Sivukatteet .
  3. Vaihda viallinen rele.
  4. Asenna oikea sivukate paikalleen.
1Sähköisen lukituskytkimen rele
2Sähköisen avauskytkimen rele
3Matkatavaravalojen rele
Kuva 3. Sähkölukkojen releet (oikean sivukatteen alla)