VAROITUS
Jos sytytystulpan johto irrotetaan moottorin käydessä, seurauksena voi olla sähköisku, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00464b)
HUOMAA
ÄLÄ vedä sähkökaapeleista. Niistä vetäminen voi vahingoittaa kaapelien sisäjohtimia ja lisätä niiden resistanssia, jolloin syntyy henkilövahinkojen vaara. (00168a)
HUOMAUTUS
Keskimmäiseen sytytystulppaan pääsee käsiksi helpommin irrottamalla polttoainesäiliön. Katso tietoja korjaamokäsikirjasta tai vie moottoripyörä huoltoon Harley-Davidson-jälleenmyyjälle.
Tarkista sytytystulpat säännöllisesti. Katso lisätietoja kohdasta Huoltovälit ja -merkinnät → Huoltomerkinnät.
  1. Irrota johdot sytytystulpista vetämällä valetuista tulpanhatuista ylöspäin.
  2. Tarkista sytytystulppien tyyppi. Käytä vain moottoripyörämalliisi tarkoitettuja sytytystulppia.
  3. Tarkista sytytystulppien kärkiväli teknisistä tiedoista. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot → Tekniset tiedot → Sähköjärjestelmä.
  4. Kiristä tulpat aina oikeaan kiristysmomenttiin. Sytytystulppien oikea kiristysmomentti on tärkeä, jotta lämpö pääsisi johtumaan oikein sylinterinkanteen. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot → Tekniset tiedot → Sähköjärjestelmä.
  5. Paina tulpanhattua paikalleen, kunnes se napsahtaa tiukasti sytytystulpan päälle.