1. Aja moottoripyörällä, kunnes moottori saavuttaa normaalin käyttölämpötilan. Sammuta moottori.
VAROITUS
Varo öljynvaihdon yhteydessä päästämästä öljyä renkaisiin, vanteisiin tai jarruihin. Voiteluaineet heikentävät pitoa ja voivat aiheuttaa moottoripyörän hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00047d)
2. Aseta moottoripyörä pystyyn (ei seisontatuelle) tasaiselle alustalle.
3. Katso Kuva 1. Tyhjennä ensiöketjun kotelo.
4. Puhdista magneettinen tyhjennystulppa. Jos tulpassa on runsaasti epäpuhtauksia, tarkista ketjukotelon osien kunto.
5. Asenna tyhjennystulppa ja uusi O-rengas. Kiristä momenttiin Ensiöketjun kotelon tyhjennystulppa14-640,08 cm-lbs:n19,0-28,5 Nm.
Kuva 1. Ketjukotelon tyhjennystulpan poistaminen/asentaminen
6. Katso Kuva 3. Irrota ruuvit (3) ja kytkimen tarkistusluukku (2).
7. Poista tiiviste (1). Pyyhi öljy ketjukotelon kannen urasta ja asennuspinnasta.
HUOMAUTUS
Älä lisää liikaa öljyä ensiöketjun koteloon. Ylitäyttö heikentää kytkimen toimintaa ja vaikeuttaa vaihteen vaihtamista vapaalle moottorin ollessa tyhjäkäynnillä. (00199b)
8. Lisää voiteluöljyä.
a. Kaada oikea määrä SCREAMIN’ EAGLE SYN3 FULL SYNTHETIC MOTORCYCLE LUBRICANT 20W50 -öljyä kytkimen tarkistusluukusta sisään. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
b. Katso Kuva 2. Oikea taso on noin painelevyn ulkokehän alareunan kohdalla.
Taulukko 1. Ensiöketjun kotelon öljy
KOHDE
TÄYTTÖ KUIVANA**
TÄYTTÖ KOSTEANA***
Oz
l
Oz
l
Määrä*
34
1,0
30
0,9
* Määrä on likiarvo. Täytä painelevyn ulkokehän alaosaan asti moottoripyörän seistessä pystyasennossa.
** Luukku on irrotettu ja asennettu takaisin.
*** Voiteluöljy on poistettu vain tyhjennystulpan kautta.
Kuva 2. Ensiöketjun kotelon öljytaso
9. Asenna kytkimen tarkistusluukku ja uusi tiiviste:
a. Pyyhi huolellisesti öljy pois luukun asennuspinnalta ja ketjukotelon urasta.
b. Katso Kuva 3. Sijoita uusi tiiviste (1) kytkimen tarkistusluukun (2) uraan. Paina tiivisteen kaikki kohoamat uraan.
c. Kiinnitä kytkimen tarkistusluukku (2) ruuveilla ja aluslevyillä (3).
d. Katso Kuva 4. Kiristä kuvan mukaisessa järjestyksessä momenttiin 9,5–12,2 N·m (84–108 in-lbs).
1Tiiviste
2Kytkimen tarkistusluukku
3Ruuvi ja sen mukana oleva aluslaatta (5)
Kuva 3. Kytkimen tarkistusluukku (tyypillinen)
Kuva 4. Kytkimen tarkistusluukun kiristysjärjestys