Hydrauliset venttiilinostimet säätävät itse itsensä. Ne muuttavat liikkeen pituutta automaattisesti moottorin lämpölaajenemisen ja venttiilikoneiston kulumisen mukaan. Näin venttiilikoneistossa ei ole liikaa liikkumavaraa, kun moottori on käynnissä.
Kun moottori käynnistetään, venttiilikoneistosta kuuluu jonkin verran ääntä, kunnes hydrauliset venttiilinnostimet ovat täyttyneet öljyllä. Jos venttiilikoneisto on äänekäs muulloin kuin heti moottorin käynnistämisen jälkeen, jokin hydrauliikkaosista ei ehkä toimi asianmukaisesti.
Tarkista aina ensin öljyn määrä, sillä hydraulisten venttiilinnostimien toiminta edellyttää, että öljynkierto toimii asianmukaisesti.
Jos moottoriöljyn pinta on oikealla tasolla, venttiilinnostimien toimintahäiriö voi johtua öljykanaviin päässeestä liasta. Vie pyörä huoltoon Harley-Davidson-jälleenmyyjälle.