VAROITUS
Kohteet ovat lähempänä kuin ne peilin kautta näyttävät olevan. Ole varovainen, kun arvioit peilistä näkyvien kohteiden etäisyyttä. Virhearviointi voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00033a)
Moottoripyörässä on kaksi kuperaa taustapeiliä.
Kupera peili on suunniteltu tarjoamaan tasaista peiliä laajempi näkökenttä. Tällaisessa peilissä näkyvät autot ja muut kohteet näyttävät kuitenkin olevan todellista pienempiä ja kauempana.
HUOMAUTUS
Säädä peilit siten, että näet kummastakin peilistä osan hartioitasi. Näin takana olevien ajoneuvojen etäisyys on helpompi arvioida.