Tarkasta ja voitele seuraavat osat huoltoaikataulun mukaisesti. Katso lisätietoja kohdasta Huoltovälit ja -merkinnät → Huoltomerkinnät.
Käytä HARLEY LUBE -voiteluainetta, ellei toisin mainita.
Jos moottoripyörää käytetään mutaisilla tai pölyisillä teillä, puhdista ja voitele useammin.