HUOMAUTUS
Kytkimen on oltava täysin vapaalla, ennen kuin vaihde vaihdetaan. Kytkimen huolimaton käyttö voi vahingoittaa moottoripyörää. (00182a)
Pysäytettynä ja moottori sammutettuna
Vapauta kytkin vetämällä kytkinvipua hitaasti kahvaa kohti. Vaihteet eivät kytkeydy, koska vaihteiston akselit eivät pyöri eivätkä vaihteensiirtimen komponentit ole kohdistettuina. Heiluta moottoripyörää edestakaisin ja paina samalla vaihdepoljinta kevyesti.
Liikkeellelähtö pysähdyksistä
HUOMAUTUS
Vaihda vaihde aina vapaalle, ennen kuin käynnistät moottorin. Lähde liikkeelle aina ykkösvaihteella.
 1. Kun moottori on käynnissä ja seisontatuki nostettu, vapauta kytkin vetämällä kytkinvipua ohjaustankoa vasten.
 2. Paina vaihdepoljin pohjaan ja vapauta se sitten. Ensimmäinen vaihde on nyt kytkettynä.
 3. Vapauta kytkinvipu hitaasti ja lisää samalla vähitellen kaasua.
Vaihtaminen suuremmalle vaihteelle (kiihdytys)
Katso Kuva 1. Vaihda seuraavalle vaihteelle, kun moottoripyörä saavuttaa vaihtonopeuden. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 1.
Taulukko 1. Suuremmalle vaihtamiseen sopivat nopeudet
VAIHTAMINEN
mph
km/h
Ykköseltä kakkoselle
15
25
Kakkoselta kolmoselle
25
40
Kolmoselta neloselle
35
55
Neloselta viitoselle
45
70
Viitoselta kuutoselle
55
85
 1. Sulje kaasu.
 2. Vapauta kytkin vetämällä kytkinvipua hitaasti kahvaa kohti.
 3. Nosta vaihdepoljin täysin ylös ja vapauta se.
 4. Vapauta kytkinvipu hitaasti ja lisää samalla vähitellen kaasua.
 5. Kytke loput vaihteet toistamalla nämä vaiheet.
HUOMAUTUS
 • Vapauta kytkin aina täysin, ennen kuin vaihdat vaihdetta.
 • Avaa kaasua osittain, ettei moottori ryntää, kun kytkinvipu vapautetaan.
Kuva 1. Vaihteen vaihtaminen: Vaihtaminen suuremmalle vaihteelle
Vaihtaminen pienemmälle vaihteelle (hidastus)
VAROITUS
Älä vaihda pienemmälle vaihteelle ilmoitettua suuremmissa nopeuksissa. Vaihtaminen pienemmälle vaihteelle nopeuden ollessa liian suuri voi aiheuttaa takapyörän pidon menettämisen, jolloin voit menettää moottoripyörän hallinnan, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00045b)
Katso Kuva 2. Kun nopeus hidastuu, esim. ajettaessa ylämäkeen tai hidastettaessa kaarteeseen, vaihda pienemmälle vaihteelle. Katso lisätietoja kohdasta Taulukko 2.
Taulukko 2. Pienemmälle vaihtamiseen sopivat nopeudet
VAIHTAMINEN
mph
km/h
Kuutoselta viitoselle
50
80
Viitoselta neloselle
40
65
Neloselta kolmoselle
30
50
Kolmoselta kakkoselle
20
30
Kakkoselta ykköselle
10
15
HUOMAUTUS
Taulukossa esitetyt vaihteenvaihtonopeudet ovat suosituksia. Myös muut nopeudet ovat mahdollisia.
 1. Sulje kaasu.
 2. Vapauta kytkin vetämällä kytkinvipua hitaasti kahvaa kohti.
 3. Paina vaihdepoljin pohjaan ja vapauta se sitten.
 4. Vapauta kytkinvipu hitaasti ja lisää samalla vähitellen kaasua.
 5. Kytke loput vaihteet toistamalla nämä vaiheet.
HUOMAUTUS
 • Vapauta kytkin aina täysin, ennen kuin vaihdat vaihdetta.
 • Avaa kaasu osittain, ettei moottori ryntää, kun kytkinvipu vapautetaan.
HUOMAUTUS
Vaihda vaihde vapaalle, ennen kuin pysäytät moottorin. Vaihteisto voi vaurioitua, jos vaihteita vaihdetaan, kun moottori ei käy. (00183a)
Vaihtomekanismi mahdollistaa vaihteen vaihtamisen vapaalle sekä ensimmäiseltä että toiselta vaihteelta.
Kuva 2. Vaihteen vaihtaminen: Vaihtaminen pienemmälle vaihteelle